Skip to main content

Životný príbeh Malvíny a Jozefa Pechových

Príbeh Malvíny a Jozefa si môžete aj vypočuť

Jozef Pecho

Narodil som sa 24.4.1936 rodičom Márií a Jozefovi v obci Chynorany a mal som 3 vlastných súrodencov - Máriu, Pavla, Irenu. Základnú školu som navštevoval v rodnej obci Chynorany. Mama mi zomrela keď som mal 15 rokov. V tej dobe som sa rozhodol učiť sa za baníka v Handlovej, kde som aj zostal pracovať. Po pracovnom úraze - pritlačení vozíkom v bani, mi môj zdravotný stav už naďalej nedovoľoval pracovať v baníctve. Preto moje ďalšie kroky viedli do stavebného sektora, kde som pracoval ako murár. Chodil som po stavbách po celom západnom Slovensku.
Jedného dňa, v mojich rodných Chynoranoch, moje hladné kroky viedli do miestneho mäsiarstva. Hneď pri vstupe do predajne ma oslnilo čarovné žiarivé svetlo. Uvidel som mladé usmievavé sympatické dievča, moju lásku na prvý pohľad - moju Malvínku.

Malvína Pechová rodená Machová

Narodila som sa 7.2.1935 rodičom Alžbete a Štefanovi v obci Horné Štitáre. Mala som 4 súrodencov - Sidóniu, Alfonza, Stanislava, Júliusa. Základnú školu som navštevovala v rodných Štitároch. Po základnej škole som začala študovať na Gymnáziu v Topoľčanoch, kde som bola jedna z najlepších v ročníku z nemeckého a slovenského jazyka.
Počas môjho štúdia prišlo časom pre mňa veľmi ťažké obdobie a to príchod zložitých matematických úloh a funkcií, ktorým som veľmi nerozumela. Práve toto obdobie ma odradilo od ďalšieho štúdiá na Gymnáziu. Moje ďalšie kroky viedli na učňovku, kde som sa vyučila za predavačku. Jedného dňa prišla ponuka ísť pracovať do obce Chynorany, do predajne mäsa, kde som sekala kosti.
Robota to bola ťažká, no pre mňa veľmi zaujímavá. Bola som vďačná za ponuku práce, preto som sem denne dochádzala zo Štitár s prestupom v Topoľčanoch. Po tme som do práce chodila a po tme som sa vracala domov. No vôbec mi to neprekážalo, keďže jedného dňa do predajne vkročil švárny šuhaj - moja životná láska - Jozef.
Po našom náhodnom prvom stretnutí, začal Jozef chodiť do predajne čoraz častejšie. Až jedného dňa nabral odvahu a pozval ma na prechádzku. Pozvanie som s radosťou prijala.
Tak ako čas plynul , naša láska silnela. Jedného dňa ma Jožko požiadal o ruku, na čo som s radosťou súhlasila. Konala sa krásna svadba. Nakoniec naša úprimná láska prerástla do našich detí - Vladimíra a Renáty. Mali sme obrovské šťastie, pošťastili sa nám aj vnúčatá a pravnúčatá. Z Vladimírovej strany vnúčatá Michal a Natália a jej syn Jakub. Z Renátinej strany Martina a Katarína a jej syn Samuel.
Nakoniec spomenieme naše záľuby. Jozef mal veľmi rád prechádzky po hore a chodenie na hríby, lúštenie krížoviek, hranie kariet. Malvína mala rada pečenie pre vnúčatá, vyšívanie výšiviek a obrusov, venovanie sa vnúčatám. Medzi hlavné spoločné záľuby patrilo pozeranie televízie a počúvanie ľudových piesní a rádio relácie Jubilantom.

Naša životná púť skončila:

Jozef - 26.6.2020
Malvína - 26.2.2011

Ako to funguje?

QR kód je dvojrozmerný čiarový kód. Princíp použitia spočíva v tom, že QR kód vytlačený na papier alebo predmet sa zosníma kamerou alebo fotoaparátom, a softvér dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde.